Kateryna Nosenko, M.Sc.


E-Mail:

k.nosenko@tum.de

Arbeitsgruppe:

Mikrobielle Systeme